Soorten projecten

  1. Project persoonlijke begeleiding van mensen die eenzaam, verdrietig, invalide of om andere redenen hulp kunnen gebruiken. Een buddysysteem om mensen te helpen, wilt u ook deelnemen?
  2. Projecten jongeren specifiek gericht op het helpen van jongeren. Er zijn diverse jongeren die hulp kunnen gebruiken van vrijwilligers, praten met een oudere, begeleiding bij huiswerk, een spelletje doen, sporten, het kan heel veel zijn, ook hier kijken we naar de jongeren en de mogelijkheden van de gecoachste.
  3. Project Ouderen ondersteuning, veel ouderen zijn eenzaam, echter geen kasplantjes zoals ze zo vaak omschreven worden. Er zijn hele leuke projecten waar samen met de oudere mensen aan deelgenomen kan worden. Hierbij werken wij samen met de lokale bejaardenhuizen en zijn wij altijd naarstig op zoek naar vrijwilligers die een handje willen uitsteken.
  4. Project in Polen, ten aanzien van het opzetten en begeleiden van een jongerenhuis. Het doel is om steun te geven in de vorm van begeleiding van de medewerkers in het jongerenhuis, zodat zij beter uitgerust zijn om met de jonge mensen te kunnen werken. Ook het verzamelen van kleding en speelgoed is een activiteit die opgezet kan gaan worden. Hier is veel behoefte aan. Deze projecten zijn erg gewild en leveren veel positieve energie op. Afhankelijk van de voorkeur van de gecoachste kunnen wij ook gaan kijken welke mogelijkheden er voor u zijn om in een internationaal project een steentje bij te dragen en misschien ook daadwerkelijk zelf te zien wat uw inspanning oplevert.
  5. Project in Vietnam, het helpen van jongeren in Vietnam, om ze structureel van voeding, medische zorg en onderwijs te kunnen voorzien. In Ninh Binh bij Hanoi nemen wij namens de Stichting Jeugdzorg Sint Joseph (waarvan de justitiele jeugdzorginstelling Het Keerpunt en Icarus, gesloten jeugdzorg onderdeel van uitmaken) en in samenwerking met betrokken functionarissen van het UMCM (universiteit / AZM) en de Hogeschool Zuyd deel aan een project ingesteld om in een Jeugdgevangenis positieve veranderingen te verwezenlijken op gebied van sportfaciliteiten, behandeling, gezondheidzorg etc. Dit doen we in samenwerking met de World Population Foundation (WPF), lokaal gevestigd in Hanoi (Vietnam).
U ziet er zijn heel veel mogelijkheden om naast zelf ruim aandacht te krijgen voor uw problematiek /coachingsvraag, behoefte aan een gesprek, of wat de aanleiding ook mag zijn, iets bij te dragen aan het welzijn van andere mensen.
Wij weten dat het positief denken en handelen voor andere mensen zal bijdragen aan uw eigen genezing, welvarendheid en positief gevoel! Wij bieden daarom in onze coachingsmethode ook concreet mogelijkheden om zowel laag drempelig als op grotere schaal in te stappen op projecten.
 
Onze huisslogan: ZOEK EEN NOOD EN LOS DEZE OP!
 
Dat is ook de reden waarom wij geen vergoeding vragen voor onze coachingsmethode, wij vinden dat we zelf het goede voorbeeld dienen te geven. Als wij als een mosterdzaadje positieve energie en het denken in mogelijkheden planten, dan hopen wij dat deze zich wijdverbreid gaat verspreiden, om zo nog meer mensen enthousiast te krijgen in het helpen van zichzelf en hun nood en het concreet steunen van andere mensen die hulp nodig hebben.
 
Spreekt het u aan wat wij doen, neem dan contact met ons op, u vindt ons emailadres via de homepage! Heeft u tips of aanbevelingen voor ons, om ons werk nog beter, positiever te kunnen uitzetten, neem dan ook gerust contact met ons op, wij staan altijd open voor suggesties die ons werk, en uiteindelijk de voorspoed van een ander kunnen verbeteren.