Welkom op de Goede Doelen Coachingssite!!

U bent van harte welkom op onze site.
 
Centraal staat uw coachingsvraag, hulpvraag of welke nood dan ook.
 
Missie:
Goede doelen coaching is erop gericht om mensen van welke achtergrond, leeftijd of geloofsovertuiging dan ook, te begeleiden /coachen in het leven. De redenen waarom u behoefte heeft aan coaching kunnen divers zijn, relatieproblemen, rouwverlies, ziektebeelden, zelfmoord meegemaakt in uw omgeving, verlies van lichaamsdelen, blindheid, geruineerde loopbanen, lichamelijk, emotioneel of seksueel misbruik, financiele tegenslagen, faillissementen, afwijzing, verwerping, isolement, onrecht, uitbuiting, gevangenisstraf enz.. U kunt altijd bij ons terecht!
 
Werkwijze
Wij verrichten deze coaching op basis van vrijwilligheid, echter wel door diverse vakprofessionals! U komt dus wel voor kwaliteit bij ons! Wij vragen voor onze coachingsmethode geen geld, wij doen dit op vrijwillige (onbetaalde) basis. Onze filosofie is dat wij u willen leren te denken vanuit mogelijkheden, denken vanuit positiviteit! Helaas is dit in de huidige tijd niet meer vanzelfsprekend. Wij gaan u begeleiden bij het veranderen van verdriet in vreugde.
Wat wij als rode draad door de coaching laten lopen is dat wij naast uw problematiek, ook samen oog gaan hebben voor goede doelen. Dat kan heel klein dicht in de buurt zijn, maar ook ver weg, voor mensen die het een stuk minder hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat het alleen coachen van de persoonlijke problematiek niet afdoende is om tot de kern van menselijk welzijn, vreugde en plezier te komen. Vaak blijkt de coaching dan een tijdelijke oplossing, terwijl na verloop van tijd de problemen terugkomen. Door echter, via de door u uitgezochte goede doelen, een extra verbinding met uw hart te maken, realiseren wij een nieuw energiefront. Het energiefront van het positief denken en het los staan van de eigen beslommeringen.
 
 
Ons motto, zoek een nood en los deze op!
 
Deze aanpak maakt onderdeel uit van hoe wij mensen zien, mensen zijn van nature positieve wezens, die echter allemaal een persoonlijke uitdaging hebben om te werken aan elementen in hun bestaan, karakter, gedrag of omgevingsfactoren waar men niet zo tevreden over is. Wij gaan er vanuit dat deze eigenschappen geaccepteerde gedragingen zijn, die niet op een negatieve manier bekeken dienen te worden, maar eerst geaccepteerd dienen te worden als de persoonlijke uitdaging;
Dit nemen wij in de coaching allereerst ter hand!
Vervolgens zullen wij inzoomen op de positieve eigenschappen van de gecoachste en uiteindelijk in zijn coachingstraject een passend goed doel aanreiken - bespreekbaar maken.
Een goed doel, welke recht doet aan de ervaring, deskundigheid en mogelijkheden van de gecoachste! Het is van belang dat de gecoachste dit uit vrije wil en keuze doet, zodat zijn motivatie en passie aangesproken kan worden. Hij of zij ook daadwerkelijk gelooft in het goede doel dat ter hand wordt genomen.
 
 
Heeft u interesse om met ons kennis te maken dan nodigen wij u uit voor een vrijblijvend intake gesprek.  Meld je dan aan via het menu op de homepage bij contact.
 
NU ONZE SPECIALE ACTIE, EEN IJSJE VOOR ELK KIND!  Waarbij wij streven om elk kind (2 t/m 16 jr) een ijsje te gunnen in hun leven, dit als symbool van het kind zijn. We streven erna om 20.000 ijsjes wereldwijd aan arme kinderen te kunnen geven, die door hun omstandigheden nog nooit een ijsje hebben gehad. Doet u mee? Neemdan contact met ons op!
 
Wij zijn geregistreerd bij de kamer van koophandel, onder de stichting HulpVietnam, kamer van koophandel nummer 14099452